person som arbetar vid dator med uppslagna böcker på ett bord

Praktikplats 2024

Ansökningstiden för årets praktikplats har löpt ut 16 februari 2024.

Vill du uppleva Åland och samtidigt utföra praktik med fokus på olika former av rättigheter? Nu har du som studerar vid högskola, yrkeshögskola eller universitet möjlighet att ansöka om praktik vid Ålands ombudsmannamyndighet under år 2024. Sista ansökningsdatum är 16 februari 2024. Om det låter intressant, läs vidare!

Vem är vi?

Ålands ombudsmannamyndighet (ÅOM) har till uppgift att främja och trygga jämställdhet, jämlikhet och förhindra diskriminering, samt främja barns rättigheter. Myndigheten arbetar genom rådgivning för att främja och trygga jämlikhet i frågor som gäller rättigheter för klienter inom socialvården och patienter inom hälso- och sjukvården. Förutom rådgivning ska myndigheten bedriva förebyggande informationsarbete, ingå dialog med olika aktörer och intressenter samt ta fram olika underlag och oberoende rapporter med analyser och rekommendationer vad gäller de rättighetsområden som berörs av myndighetens uppdragsområde.

Myndigheten bedriver även rådgivning om konsumenters rättigheter. Under 2024 utökas myndighetens mandat till att även omfatta tillsyn över offentlig upphandling i landskapet.

Varför söker vi praktikant?

Som ett led i arbetet med att ta fram kunskapsunderlag har ÅOM med erfarenhet konstaterat att praktikanter från olika eftergymnasiala utbildningar har mycket att bidra med. Därför  erbjuder ÅOM studerande inom högskola, yrkeshögskola och universitet möjligheten att utföra praktik vid myndigheten med inriktning utredning/undersökning.  

Välj mellan följande områden för ditt praktikuppdrag 2024

 • Vårdnadstvister på Åland. En undersökning vad gäller frekvens av ärenden som gäller vårdnad, umgänge och underhåll som behandlats av Ålands tingsrätt, utveckling över tid.
 • Barnatillsyningsmannens roll på Åland i teori och praktik.
 • Utveckling av politikområdena jämställdhet och likabehandling i landskapsregeringars program, policydokument och budgetar över tid.

Vad kan vi erbjuda Dig?

ÅOM kan erbjuda möjlighet att:

 • ta del av diskriminerings- och barnrättsfrågor, frågor vad gäller socialvård, hälso- och sjukvård samt konsumenträttsrådgivning och offentlig upphandling,
 • få inblick i strukturella utmaningar på både makro- och mikronivå på Åland,
 • arbeta på en liten och sammansvetsad myndighet där du som praktikant får inblick i aktuella frågor myndigheten arbetar med,
 • utföra självständigt arbete med strukturerad handledning från myndigheten,
 • arbeta i eget rum på vårt moderna kontor.

Under praktikperioden får du som praktikant i uppdrag att göra en utredning/studie och får samtidigt möjligheten att fördjupa dig i ett visst ämne. Den exakta inriktningen och temat för studien kommer du överens om tillsammans med oss. I slutet av praktikperioden presenterar du din studie för Ombudsmannanämnden, samt vid ett ytterligare tillfälle som vi kommer överens. Ombudsmannamyndigheten har utöver detta möjlighet att använda och förmedla vidare studien och dess innehåll till allmänheten och beslutsfattare.

När kan jag göra praktik och får jag betalt?  

ÅOM erbjuder en praktikplats på heltid som omfattar upp till 10 veckor. Tidpunkt på året kommer vi överens med dig som blir utvald. 

ÅOM har inte möjlighet att erbjuda lön för praktikplatsen, utan du som praktikant kan söka egen finansiering antingen via ditt universitet, högskola eller yrkeshögskola. Du kan även ansöka om ersättning (lön) genom AMS (Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet) för högskolepraktik. Praktikantlönen är för närvarande drygt 1.600€ per månad.

Läs mer om villkoren för ersättning från AMS.

Detta förväntar vi oss av dig

Vi förväntar oss att du 

 • är i slutet av dina studier på en Högskola eller ett Universitet
 • har grundläggande förståelse för forskningsmetodik
 • har ett intresse för samhällsfrågor (rättigheter, icke-diskriminering, jämställdhet, diskrimineringsfrågor, frågor inom social- och hälsovård, maktstrukturer o.s.v.)
 • har förmåga att arbeta självständigt enligt ramarna i din forskningsplan och den strukturerade handledning som vi erbjuder på arbetsplatsen.

Hur ansöker jag?

Skicka ett personligt brev och CV med information om dina studier/institution, samt information om när du vill genomföra din praktik.

Berätta varför du vill göra praktik hos oss och vilket/vilka områden som intresserar dig mest och på vilket sätt de berör vårt arbete. Vi vill ha din ansökan senast 16 februari 2024. Efter ett urval kontaktar vi de mest intressanta kandidaterna för ett uppföljande samtal kring möjligt innehåll för praktiken och därefter fattar vi beslut. Vårt mål är att nå ett beslut senast 8 mars 2024.

Du skickar ansökan per e-post till info@ombudsman.ax

 

Våra tidigare högskolepraktikuppdrag

2022

2021

 • Praktikant Janika Tyni genomförde en studie om barns rätt till delaktighet vid utredning av barnskyddsbehov samt erfarenheter och förutsättningar bland yrkesverksamma på Åland att förverkliga den rätten i praktiken: Har vi tid för barnens verkliga delaktighet?

2020

2019

 • fokus för praktikuppdraget var barn med funktionsnedsättning/funktionsvariation och deras vårdnadshavares erfarenheter och upplevelser av tillgänglighet och bemötande på Åland. Praktikant var Malin Klingberg som under sommaren 2019 genomförde studien Dags att vakna kanske.  

... sagt om att praktisera vid Ålands ombudsmannamyndighet:

Jag har lärt mig om ett nytt ämnesområde och fått ny kunskap som jag tar med mig i mina studier och kommande yrkesroller. Jag tycker att det varit bra att mina handledare visat mig tillit och gett mig ansvaret att utföra den här studien.

Jag har lärt mig massor om ämnen som jag har haft väldigt ytliga kunskaper om innan; diskriminering, jämställdhet, barns rättigheter osv. Det jag tycker har varit mest värdefullt är att få en insikt i förvaltningen, dels det dagliga arbetet men jag har även fått en mer konkret uppfattning av hur maskineriet fungerar på riktigt. [...] Jag har också uppskattat arbetsplatsen och trivts bra här, det här är en arbetsplats med högt i tak och nära till skratt.

Jag upplever att tack vare handledningen klarade jag bra av mitt uppdrag.

Handledningen har fungerat bra. Uppskattat med mer stöd och riktlinjer i början, men också uppskattat med mer självständigt arbete när det väl kom igång.

Vem skulle du rekommendera att söka praktikplats hos Ålands ombudsmannamyndighet?

Alla som på något sätt är intresserade av förvaltning och söker efter en bred allmänkunskap. Det här är en praktikplats som är nyttig för vem som helst som i framtiden kommer röra sig i den offentliga sektorn.

Är man intresserad av samhällsfrågor och förvaltning skulle jag rekommendera att man söker praktikplats hos Ålands ombudsmannamyndighet.

Jag skulle rekommendera en samhällsintresserad person som gillar att jobba självständigt att söka. Att kunna grunder i forskningsmetodik underlättar arbetet. Att vara social och utåtriktad är även viktigt då praktiken innehöll många telefonsamtal och möten med människor.

Jag skulle rekommendera att någon som är intresserad av rättighetsfrågor söker högskolepraktik hos Ålands Ombudsmannamyndighet. Du kommer långt med ett genuint intresse och motivation, men det vore önskvärt att dina studier är kopplade till ämnet du forskar inom under din högskolepraktik för att underlätta ditt arbete.

Alla som känner att de vill ta ansvar för en mer akademisk praktik och som trivs med självständigt arbete inom vissa färdiga ramar.