Viktiga länkar

Klagomålsinstanser för anmärkningar och besvär

ÅMHM
Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn,
Telefon: +358 18 528 600

Riksdagens justitieombudsman
Besöksadress
Arkadiagatan 3
Postadress: 
00102 Riksdagen
Tel: +358 9 4321

Justitiekanslerämbetet
Besöksadress: 
Snellmansgatan 1, HELSINGFORS
Postadress: PB 20, 00023 STATSRÅDET
Tel: +358 295 16001

Övriga

Datainspektionen
Styrmansgatan 12, AX-22100 Mariehamn 
Besöksadress: 
Styrmansgatan 12 
Tel : +358 18 25550

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: 
Fågelviksgränden 4,, 00530 Helsingfors
Postadress: 
PB 800, 00531 Helsingfors
Tel: +358 29 56 66700

Ålands handikappförbund r.f.
Skarpansvägen 30, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 18 527 360 

Institutet för hälsa och välfärd
Besöksadress: 
Mannerheimvägen 166 A, Helsingfors
Postadress: 
PB 30, 00271 Helsingfors
Tel: +358 29 524 6000
Obs: Hos www.thl.fi hittar du även Handbok för funktionshinderservice.

Valvira
Besöksadress: 
Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors
Postadress: 
PB 43, 00521 Helsingfors 
Tel: +358 295 209 111

Ålands Landskapsregering
Besöksadress: 
Självstyrelsegården, Strandgatan 37, Mariehamn
Postadress: 
PB 1060, AX-22111 Mariehamn
Tel: +358 18 25000

Finlex
– förteckning över alla finska lagar