En andra bedömning

Som patient inom specialsjukvården vid Ålands hälso- och sjukvård har du rätt till en andra bedömning av konstaterat hälsotillstånd om:

  • Du lider av en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada eller ett sådant långvarigt smärttillstånd som väsentligen påverkar livskvaliteten.
  • Vetenskap och beprövad erfarenhet inte ger entydig vägledning.
  • Det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för dig eller vara av stor betydelse för din livskvalitet.

Du ska också erbjudas den behandling som din andra bedömning föreskriver.