Text

Patientombudsman

Patientombudsmannen hjälper dig om du är missnöjd med den vård du har fått och tar även emot kritik och synpunkter. Du kan också få hjälp med att skriva en patientskadeanmälan. Ombudsmannen tar inte ställning till medicinska vårdbeslut, fel eller försummelser.

Boka alltid tid för besök!

Patientombudsmannen ska bland annat:

  • Ge råd i frågor som gäller patientens ställning och rättigheter.
  • Hjälpa patienter med att skriva anmärkning, klagan och skadeanmälan.
  • Informera om patientens ställning och rättigheter.
  • Arbeta för att främja patientens rättigheter, till exempel vidarebefordra synpunkter och erfarenheter från patient till vårdpersonal.