Startsida

Ålands ombudsmannamyndighet har som uppgift att främja och trygga jämlikhet och förhindra diskriminering. Orsaker till diskriminering kan vara kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse.

Barnombudsmannen bevakar de åländska barnens intressen och ska vara med och påverka beslut kring allt som rör barns och ungdomars liv på Åland.

Myndigheten jobbar också med frågor som gäller rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården.  Även dina rättigheter som konsument bevakas av Ålands ombudsmannamyndighet.

Under rådande situation (Corona) tar Ålands ombudsmannamyndighet inte emot personer för personlig rådgivning (fysiska möten), utan rådgivningsmöten sker per telefon eller digitalt i den mån det är möjligt.  

Elektronisk anslagstavla 

Nyheter

Nytt om coronaviruset och resor

Paketresor Konsumentombudsmannen I Finland har uttalat sig om researrangörernas ansvar. Lagstiftningen kan inte förbigås ens under dessa exeptionella förhållanden. Konsumenterna har rätt att avboka...
Läs mer om Nytt om coronaviruset och resor ›

Coronavirus och konsumentens rättigheter

Spridningen av coronaviruset påverkar för närvarande konsumenternas ställning på ett omfattande och oförutsägbart sätt i hela världen, särskilt när det gäller resor och inställda tjänster. När läget...
Läs mer om Coronavirus och konsumentens rättigheter ›
informationsbild_bris

Bris chatt och stödtelefon för dig under 18 år

Vi påminner om Bris stödmöjlighet per telefon eller chatt. Även vuxna kan kontakta Bris för stöd, se nedan. Du som är under 18 år vet väl att du kan ringa BRIS hjälptelefon på 018-25520 för att prata...
Läs mer om Bris chatt och stödtelefon för dig under 18 år ›

Förändringar i rådgivning med anledning av coronaviruset

Med anledning av situationen som råder vad gäller coronavirus har Ålands ombudsmannamyndighet idag (13.03.2020) beslutat att all rådgivning ska ske per telefon eller digitalt. Inga personliga möten...
Läs mer om Förändringar i rådgivning med anledning av coronaviruset ›

Ungdomar träffar ministrar för att diskutera ungas psykiska hälsa

I januari deltog tio åländska ungdomar i nordiskt barnforum i Köpenhamn. Tillsammans med ett 60-tal ungdomar från de nordiska länderna och autonomierna antog ungdomarna en gemensam nordisk resolution...
Läs mer om Ungdomar träffar ministrar för att diskutera ungas psykiska hälsa ›