Startsida

Ålands ombudsmannamyndighet har som uppgift att främja och trygga jämlikhet och förhindra diskriminering. Orsaker till diskriminering kan vara kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse.

Barnombudsmannen bevakar de åländska barnens intressen och ska vara med och påverka beslut kring allt som rör barns och ungdomars liv på Åland.

Myndigheten jobbar också med frågor som gäller rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården.  Även dina rättigheter som konsument bevakas av Ålands ombudsmannamyndighet.

Elektronisk anslagstavla 

Nyheter

Studie tillgänglighet och bemötande på Åland

Under sommaren (24 juni –14 juli) 2019 utförs en studie för att samla in upplevelser av tillgänglighet och bemötande på Åland. Målgrupp
Läs mer om Studie tillgänglighet och bemötande på Åland ›

Filmning av seminariet om jämställdhet 28 maj

Nu finns filmningen av seminariet: Hur står det till med jämställdheten i landet? Seminariet hölls 28 maj 2019 med Finlands jämställdhetsombudsman Jukka Maarianvaara som huvudtalare. Medverkade...
Läs mer om Filmning av seminariet om jämställdhet 28 maj ›

Barn och unga i fokus på Alandica Debatt 11 juni

Välkommen på två seminarier som du inte vill missa: Tisdag 11 juni på Alandica Kultur och Kongress, Mariehamn   kl 14-14.45, Rum Ryssö: Viktiga valfrågor för barn och unga Ett seminarium där barn och...
Läs mer om Barn och unga i fokus på Alandica Debatt 11 juni ›

Finlands jämställdhetsombudsman gästar Åland

Idag gästar Finlands jämställdhetsombudsman Jukka Maarianvaara Åland tillsammans med två kollegor från jämställdhetsombudsmannens byrå på inbjudan av Ålands ombudsmannamyndighet. Under dagen kommer...
Läs mer om Finlands jämställdhetsombudsman gästar Åland ›

Synpunkter på lagförslag om barnomsorg och grundskola

Idag har vi lämnat in vårt utlåtande på landskapsregeringens lagförslag till landskapslag om barnomsorg och grundskola. 
Läs mer om Synpunkter på lagförslag om barnomsorg och grundskola ›