Startsida

Ålands ombudsmannamyndighet har som uppgift att främja och trygga jämlikhet och förhindra diskriminering. Orsaker till diskriminering kan vara kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse.

Barnombudsmannen bevakar de åländska barnens intressen och ska vara med och påverka beslut kring allt som rör barns och ungdomars liv på Åland.

Myndigheten jobbar också med frågor som gäller rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården.  Även dina rättigheter som konsument bevakas av Ålands ombudsmannamyndighet.

Elektronisk anslagstavla 

Nyheter

Synpunkter på lagförslag om barnomsorg och grundskola

Idag har vi lämnat in vårt utlåtande på landskapsregeringens lagförslag till landskapslag om barnomsorg och grundskola. 
Läs mer om Synpunkter på lagförslag om barnomsorg och grundskola ›

Hur står det till med jämställdheten i landet?

Välkommen på seminarium där vi gästas av Finlands jämställdhetsombudsman Jukka Maarianvaara. Han presenterar nuläget i Finland utifrån den berättelse som överlämnades till riksdagen i slutet av 2018...
Läs mer om Hur står det till med jämställdheten i landet? ›

Verksamhetsberättelse 2018

Idag publicerar myndigheten sin verksamhetsberättelse för 2018. Ålands ombudsmannamyndighet har under 2018 haft 683 kontakter, som fördelats enligt följande: 286 konsumentrådgivning, 211...
Läs mer om Verksamhetsberättelse 2018 ›

utlåtande aktuella lagförslag: socialvård, äldrelag, klienthandlingar

Ålands ombudsmannamyndighet har idag lämnat remissvar till landskapsregeringen angående följande lagförslag: äldrelag för Åland landskapslag om socialvård lagförslag om klienthandlingar inom...
Läs mer om utlåtande aktuella lagförslag: socialvård, äldrelag, klienthandlingar ›

Frukostseminarium

I samband med publiceringen av vår verksamhetsrapport för 2018 bjuder vi in till frukostseminarium med presentation och diskussion. Fredag 22 mars 2018 kl 8.30. Kvarter iTiden, Elverksgatan 10...
Läs mer om Frukostseminarium ›