Startsida

Ålands ombudsmannamyndighet har som uppgift att främja och trygga jämlikhet och förhindra diskriminering. Orsaker till diskriminering kan vara kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse.

Barnombudsmannen bevakar de åländska barnens intressen och ska vara med och påverka beslut kring allt som rör barns och ungdomars liv på Åland.

Myndigheten jobbar också med frågor som gäller rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården.  Även dina rättigheter som konsument bevakas av Ålands ombudsmannamyndighet.

Elektronisk anslagstavla 

Nyheter

bild på patient- och klientombudsman Benjamin Sidorov

Nya patient- och klientombudsmannen på plats

Ålands ombudsmannamyndighet välkomnar Benjamin Sidorov som från 1 augusti tjänstgör som patient- och klientombudsman. Benjamin kommer ursprungligen från Vasa och har även bott i Borgå, Helsingfors...
Läs mer om Nya patient- och klientombudsmannen på plats ›

Semesterstängt 13-31 juli

Under perioden 13-31 juli håller Ålands ombudsmannamyndighet stängt med anledning av sommarsemester.  Det går bra att lämna ringbud via våra e-postadresser, eller info@ombudsman.ax, så återkommer vi...
Läs mer om Semesterstängt 13-31 juli ›

Ny patient- och klientombudsman

Ålands ombudsmannamyndighet har utsett Benjamin Sidorov till patient- och klientombudsman. Han börjar sin anställning 1 augusti. Förordnandet 1 augusti – 30 september är som tillfällig patient- och...
Läs mer om Ny patient- och klientombudsman ›

utlåtande kommunstrukturreform på Åland

Ålands ombudsmannamyndighet har idag lämnat sitt remissvar till landskapsregeringen angående lagförslag om reform av kommunstrukturen på Åland. Myndigheten understöder att en reform av...
Läs mer om utlåtande kommunstrukturreform på Åland ›

mötesrapport - #metoo och de unga

Den 7.e maj 2018 ordnades ett öppet forum på temat #metoo och de unga. Syftet var att skapa en arena för kunskapsutbyte; att diskutera erfarenheter, behov och idéer; ge möjlighet för deltagarna att...
Läs mer om mötesrapport - #metoo och de unga ›