Startsida

Ålands ombudsmannamyndighet har som uppgift att främja och trygga jämlikhet och förhindra diskriminering. Orsaker till diskriminering kan vara kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse.

Barnombudsmannen bevakar de åländska barnens intressen och ska vara med och påverka beslut kring allt som rör barns och ungdomars liv på Åland.

Myndigheten jobbar också med frågor som gäller rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården.  Även dina rättigheter som konsument bevakas av Ålands ombudsmannamyndighet.

Elektronisk anslagstavla 

Nyheter

Frukostseminarium och rapportsläpp 4 oktober 2019

Välkommen på frukostseminarium där vi presenterar vår studie: "'Dags att vakna kanske' - Upplevelser av tillgänglighet och bemötande bland barn med funktionsvariation/ funktionsnedsättning och deras...
Läs mer om Frukostseminarium och rapportsläpp 4 oktober 2019 ›

Studiedag om brukarinflytande

Ålands intresseförening för psykisk hälsa Reseda rf., Ålands ombudsmannamyndighet samt Samrådsgruppen inom psykiatrin på Ålands hälso- och sjukvård önskar bjuda in tjänstemän/arbetstagare inom...
Läs mer om Studiedag om brukarinflytande ›

Revideringsbehov av åländsk diskrimineringslagstiftning - ett underlag

Den åländska diskrimineringslagstiftningen är i behov av uppdatering för att säkerställa ett starkare rättsskydd för alla som bor i landskapet samt för att leva upp till FN-konventionen om...
Läs mer om Revideringsbehov av åländsk diskrimineringslagstiftning - ett underlag ›

Studie tillgänglighet och bemötande på Åland

Under sommaren (24 juni –14 juli) 2019 utförs en studie för att samla in upplevelser av tillgänglighet och bemötande på Åland. Målgrupp
Läs mer om Studie tillgänglighet och bemötande på Åland ›

Filmning av seminariet om jämställdhet 28 maj

Nu finns filmningen av seminariet: Hur står det till med jämställdheten i landet? Seminariet hölls 28 maj 2019 med Finlands jämställdhetsombudsman Jukka Maarianvaara som huvudtalare. Medverkade...
Läs mer om Filmning av seminariet om jämställdhet 28 maj ›