Publikationer och rapporter

Verksamhetsberättelser

Efter 2014 är DO underordnad Ålands ombudsmannamyndighet.  Äldre verksamhetsberättelser kan därför rekvireras från DO.

ÅOM verksamhetsberättelser finns här

Rapporter

Upplevd diskriminering i det åländska samhället 2020 (ÅSUB rapport) (20.1.2021)

Dags att vakna kanske. Upplevelser av tillgänglighet och bemötande bland barn med funktionsvariation/funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare på Åland. (Ålands ombudsmannamyndighet oktober 2019)

Upplevd diskriminering på Åland

ÅSUBs rapport från 2010 om upplevd diskriminering i det åländska samhället.

Olika behandling i lika situation

ÅSUBs rapport från 2007 om diskriminering i det åländska samhället.