Publikationer och rapporter

Verksamhetsberättelser

Efter 2014 är DO underordnad Ålands ombudsmannamyndighet.  Äldre verksamhetsberättelser kan därför rekvireras från DO.
ÅOM verksamhetsberättelser finns här

Rapporter

Dags att vakna kanske. Upplevelser av tillgänglighet och bemötande bland barn med funktionsvariation/funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare på Åland. (Ålands ombudsmannamyndighet oktober 2019)

Upplevd diskriminering på Åland
ÅSUBs rapport från 2010 om upplevd diskriminering i det åländska samhället.

Olika behandling i lika situation

ÅSUBs rapport från 2007 om diskriminering i det åländska samhället.