Publikationer och rapporter

Verksamhetsberättelser

Ålands ombudsmannamyndighet avger varje år en verksamhetsberättelse i vilken framgår vad som varit aktuellt under det gångna året vad gäller diskriminering. 

ÅOM verksamhetsberättelser

Rapporter

Upplevd diskriminering i det åländska samhället 2020 (ÅSUB, januari 2021)

Dags att vakna kanske. Upplevelser av tillgänglighet och bemötande bland barn med funktionsvariation/funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare på Åland. (Ålands ombudsmannamyndighet, oktober 2019)

Upplevd diskriminering i det åländska samhället 2010 (ÅSUB, december 2010)

Olika behandling i lika situation. Om diskriminering i det åländska samhället (ÅSUB, september 2007)

 

ÅSUB (Ålands statistik- och utredningsbyrå) har gjort undersökningarna ovan på uppdrag av Ålands ombudsmannamyndighet samt den tidigare myndigheten Ålands diskrimineringsombudsman (DO).