Här kan du få hjälp

Om du märker att dina rättigheter ignoreras, kan du diskutera saken med föräldrar, lärare och hälsovårdare, med en skolkurator eller någon annan pålitlig vuxen.

Ålands barnombudsman  stöder Bris och åländska barn har därför tillgång till Bris stödfunktioner.

Barnens hjälptelefon och chatt

Du som är under 18 år kan ringa Bris hjälptelefon för att prata med en kurator om det du funderar på eller det du behöver hjälp med. Den som svarar finns i Sverige, men du betalar bara för ett lokalt telefonsamtal. Telefonen är öppen  dygnet runt alla dagar i veckan. Du är självklart anonym om du vill.

+358 18 25520  (lokalsamtalsavgift)

www.bris.se finns Bris chatten. Här kan du som är under 18 år chatta med en av Bris kuratorer. Du kan vara anonym om du vill och väljer själv vad du vill chatta om. En chatt kan vara kort eller lång, men max 45 minuter. Chatten är öppen dygnet runt alla dagar i veckan.

Bris vuxentelefon - om barn:

Till Bris vuxentelefon om barn kan du ringa om du vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år. Telefonen är öppen måndag-fredag kl 10-13 (finsk tid)

+46 77 150 5050

Läs mer om BRIS

Bris (Barnens Rätt I Samhället) är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Bris jobbar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter.

Ålands ombudsmannamyndighet stöder årligen BRIS med 55 000 SEK för att åländska barn skall kunna ha tillgång till BRIS-stödfunktion. Från och med 2016 är det ÅOM som budgeterar inom ramarna för BO för att fortsatt ekonomiskt stöd skall finnas så att BRIS stödfunktioner hålls öppna för åländska barn.

Barn och unga på Åland kan skriva till Bris-mejlen eller i Bris-chatten på vår hemsida bris.se. Bris håller öppet varje dag, året om. Man får vara anonym och kuratorerna har tystnadsplikt. Den som vill får prata med samma kurator flera gånger. Ibland behövs mer eller snabbare hjälp än vad Bris kan erbjuda och då lotsas du vidare till den hjälp som behövs här och nu. Att ringa är gratis och syns inte på telefonräkningen.

www.bris.se

 

Barn som brottsoffer

Barn som brottsoffer - broschyr
Barn som brottsoffer - åländsk bilaga

Barnskyddsanmälan

Barnskyddsanmälan - blankett (länken går till KST - kommunernas socialtjänst k.f.)