Här kan du få hjälp

Om du märker att dina rättigheter ignoreras, kan du diskutera saken med föräldrar, lärare och hälsovårdare, med en skolkurator eller någon annan pålitlig vuxen.

Barn som brottsoffer - broschyr
Barn som brottsoffer - åländsk bilaga

Barnskyddsanmälan för privatpersoner - blankett
Blankett - Barnskyddsanmälan; för anmälningspliktiga

 

Ålands barnombudsman  stöder BRIS och åländska barn har därför tillgång till BRIS stödfunktioner.

 

Barnens hjälptelefon

+358 18 25520  (lokalsamtalsavgift)

BRIS-mejlen www.bris.se
BRIS-chatten: https://www.bris.se/?pageID=189

BRIS vuxentelefon - om barn:

+46 77 150 5050

Läs mer om BRIS

Bris (Barnens Rätt I Samhället) är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Bris jobbar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter.

Ålands ombudsmannamyndighet stöder årligen BRIS med 50 000 sek för att åländska barn skall kunna ha tillgång till BRIS-stödfunktion. Från och med 2016 är det ÅOM som budgeterar inom ramarna för BO för att fortsatt ekonomiskt stöd skall finnas så att BRIS stödfunktioner hålls öppna för åländska barn.

Barn och unga på Åland kan skriva till Bris-mejlen eller i Bris-chatten på vår hemsida bris.se. Bris håller öppet varje dag, året om. Man får vara anonym och kuratorerna har tystnadsplikt. Den som vill får prata med samma kurator flera gånger. Ibland behövs mer eller snabbare hjälp än vad Bris kan erbjuda och då lotsas du vidare till den hjälp som behövs här och nu. Att ringa är gratis och syns inte på telefonräkningen.

www.bris.se