Lagstiftning

Klientlagen finns till för att upprätthålla grundlagens bestämmelser om rätten till liv, rätten till social trygghet och de mänskliga rättigheterna inom den kommunala socialvårdens verksamheter. Den som till exempel inte själv kan skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv har ändå rätt till oundgänglig försörjning och omsorg.

Ingen får särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller funktionsnedsättning.

 

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000

Landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

Landskapslag (2020:12) om socialvård

Finlands grundlag (731/1999)