Vård i livets slutskede

Om det inte längre finns någon botande behandling för din sjukdom har du särskilda behov av vård. Denna vård kallas palliativ vård. Palliativ betyder lindrande och målet är att din livskvalitet under den kvarvarande tiden ska vara så god som möjligt.

Palliativ vård ska ta hänsyn till fysiska, psykiska, sociala och andliga behov och ska även ge stöd till familjen.