Text

Klientombudsman

Klientombudsmannen hjälper dig om du är missnöjd med den socialvård du fått och tar även emot kritik och synpunkter. Ditt ärende kan handla om exempelvis barnskydd, utkomststöd, äldreomsorg, service för personer med funktionsnedsättning eller missbrukarvård.
Klientombudsmannen fattar inte egna beslut och kan inte ändra på myndigheternas beslut, samt ta ställning till fel eller försummelser.

Klientombudsmannens ska bland annat:

  • Ge råd i frågor som gäller klientlagen. 
  • Hjälpa klienter med att framställa anmärkning. 
  • Informera om och arbeta för att främja klienters rättigheter. 
  • Följa hur klienters rättigheter och ställning utvecklas på Åland och redogöra för detta.