Gränsöverskridande vård

Du kan uppsöka hälso- och sjukvårdstjänster i ett annat EU-land inom både primärvård, specialiserad sjukvård och även för vård av långvarig sjukdom. Du har då rätt att få en del av vårdkostnaden ersatt på samma sätt som om vården hade getts i hemlandet. FPA ersätter vård som ges i andra EU/EES-länder, Schweiz, Storbritannien eller i Nordirland. Behandlingen du får måste finnas i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland.

Vårdkostnaderna

Vanligtvis betalar du själv hela vårdkostnaden om du åker utomlands för planerad vård. FPA-ersättning betalas ut i efterhand på samma sätt som för tjänster inom privat sjukvård i Finland, förutsatt att du har åkt iväg uttryckligen för att få vård. Du kan ansöka om ersättning i sex månader efter att kostnaderna uppstått. Om du inte vill betala själv kan du ansöka om ett förhandstillstånd för planerad vård utomlands hos FPA.

Akutvård/nödvändig vård utomlands

Med ditt europeiska sjukvårdskort får du nödvändig medicinsk vård i andra EU- och EES-länder, Schweiz, Storbritannien eller i Nordirland. Ansök hos FPA för att få ett europeiskt sjukvårdskort. Utanför EU-området står du vanligtvis själv för vårdkostnaderna.
Akutvård/nödvändig vård innebär tillfällen då du insjuknar plötsligt, då du behöver vård på grund av försämring av en långvarig sjukdom eller i samband med graviditet och förlossning. Vården ska ges till samma pris och på samma sätt som till lokala invånare.

Lagstiftning Gränsöverskridande vård

Lagen om gränsöverskridande vård i riket (FFS 1201/2013) tillämpas på Åland med vissa avvikelser se närmare landskapslag 2014:28 om tillämpning på Åland av lagen om gränsöverskridande vård.