Publikationer och rapporter

Verksamhetsberättelser

Varje år lämnar Ålands ombudsmannamyndighet en verksamhetsberättelse som redogör för innehållet i verksamheten under det gångna året.  Klicka här så kommer du till verksamhetsberättelserna

Rapporter

Har vi tid för barnens verkliga delaktighet? Studie om barns rätt till delaktighet vid utredning av barnskyddsbehov samt erfarenheter och förutsättningar bland yrkesverksamma på Åland att förverkliga den rätten i praktiken. (publiceras 12.10.2021)

Upplevd diskriminering i det åländska samhället 2020 (ÅSUB 20.1.2021)

Finns det barnkonsekvensbedömningar i åländska lagförslag? En analys av åtta laförslag från år 2018-2020 (oktober 2020)

Vem är viktig? Förstasidesstoff och ledare i åländsk lokalmedia (september 2020)

Jämställdhetsplanering på Åland. Kartläggning 2019-2020  (mars 2020) 

Rapport till ÅMHM vad gäller missnöjen med socialvård som angår barn. (februari 2020) 

Dags att vakna kanske. Upplevelser av tillgänglighet och bemötande bland barn med funktionsvariation/funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare på Åland. (oktober 2019)

Revideringsbehov av åländsk diskrimineringslagstiftning. Underlag till Ålands landskapsregering (augusti 2019)

Tidigare undersökningar om upplevd diskriminering på Åland: