Behandling av personuppgifter

Här  finns kortfattad information om vad en personuppgift är och hur vi på Ålands ombudsmannamyndighet behandlar personuppgifter. 

Mer utförlig information finns att läsa i vår personuppgiftspolicy som du hittar längst ner på sidan under rubriken Bilagor.

Personuppgifter 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter är all information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig (t.ex. namn, personnummer, fotografi, biometrisk eller genetisk uppgift).  Vissa personuppgifter klassas som känsliga. Det är information om exempelvis etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. Dessa känsliga uppgifter faller under sekretessregler.

Så behandlar Ålands ombudsmannamyndighet personuppgifter

Ålands ombudsmannamyndighet är ansvarig för de personuppgifter som anförtros och behandlas av oss. Vi hämtar inte in mer personuppgifter än vad vi behöver för att handlägga ditt ärende/ bedriva rådgivning. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med vad som föreskrivs i gällande Dataskyddslagstiftning.

Offentlighetsprincipen

Myndighetshandlingar utlämnas på begäran i enlighet med förutsättningarna i offentlighetslag (2021:79) för Åland. 

Vid utlämnande av offentliga handlingar ska Ålands ombudsmannamyndighet i vissa fall hemlighålla delar av innehållet i utlämnade handlingar. Innan vi lämnar ut handlingarna gör vi en sekretessprövning där, i vissa fall, delar av innehållet maskeras.

Sekretessbelagda uppgifter utlämnas endast 1) med ditt samtycke, 2) till dig själv eller 3) med stöd av en lagstadgad rättighet.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

  • Du har rätt att be Ålands ombudsmannamyndighet om åtkomst till personuppgifter som gäller dig samt rätt att begära att uppgifterna i fråga rättas eller raderas, eller att behandlingen begränsas eller rätt att motsätta dig behandling samt rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat.

  • Du kan begära uppgifter genom att kontakta Ålands ombudsmannamyndighet per brev till adressen Elverksgatan 10, eller elektroniskt till adressen info@ombudsman.ax Du bör uppge ditt telefonnummer i begäran om uppgifter ifall tilläggsuppgifter skulle behövas. Innan du får uppgifterna ska du kunna intyga din identitet.

  • Om du anser att Ålands ombudsmannamyndighet har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som strider mot Förordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter hittar du via deras hemsida, www.di.ax

Kontaktuppgifter till Ålands ombudsmannamyndighets Dataskyddsombud

Kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor eller behöver ytterligare information om behandling av personuppgifter. 

Dataskyddsombud via ÅDA AB, telefon: 018-12 900, e-post: dpo@ada.ax