Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvård har tystnadsplikt. Ditt skriftliga samtycke krävs för att vårdpersonal ska kunna lämna ut information om ditt hälsotillstånd till utomstående. Som utomstående räknas personer som inte deltar i din vård eller anknyter till den.

Vårdnadshavare till barn har i allmänhet rätt att få information om deras barns hälsotillstånd. Om barnet däremot är tillräckligt moget för att själv besluta om sin vård krävs samtycke även för att lämna uppgifter till vårdnadshavare.

I lagstiftningen kring tystnadsplikt finns vissa undantag. Merparten av dessa finns listade i patientlagen.