Lagar och styrdokument som gäller barn

Barns rättigheter och barnombudsmannens verksamhet styrs på Åland av FN:s barnkonvention samt av landskapslagstiftning.