Ombudsmannanämnden

Ombudsmannanämnden tillsätts av Ålands landskapsregering för en mandatperiod på två år. Ombudsmannanämnden består av personer med särskild sakkunskap vars uppgift är att bistå ombudsmannamyndigheten vad gäller de frågor som faller inom ramen för arbetet för diskrimineringsombudsmannen, barnombudsmannen, klientombudsmannen samt patientombudsmannen. 

Medlemmar 2023-24 (konstituerande möte hålls i april 2023)

Janina Björni, medlem

Erika Boman, medlem

Björn-Olof Ehrnström, medlem

Sofia Enros, ersättare

Leif Jansson, medlem

Henrik Lagerberg, medlem

Ida Eriksson, ersättare

Catalina Nica, ersättare

Linus Åkerholm, ersättare

Myndighetschef Johanna Fogelström-Duns verkar som nämndens sekreterare.

Patient- och klientombudsman Britt Danielsson deltar i nämndens möten.

 

Under rubriken bilagor hittar du de senaste årens mötesprotokoll.

Ombudsmannanämnden tillsattes första gången 2017 och arbetet inleddes i augusti 2017. 
Protokoll från perioden 2017-2020 kan begäras ut från info@ombudsman.ax