Ombudsmannanämnden

Ombudsmannanämnden tillsätts av Ålands landskapsregering för en mandatperiod på två år. Ombudsmannanämnden består av personer med särskild sakkunskap vars uppgift är att bistå ombudsmannamyndigheten vad gäller de frågor som faller inom ramen för arbetet för diskrimineringsombudsmannen, barnombudsmannen, klientombudsmannen samt patientombudsmannen. 

Medlemmar 2021-23

Leif Jansson, ordförande

Lotta Angergård, vice ordförande

Erika Boman, medlem

Sofia Enholm, medlem

Ida Eriksson, medlem

Henrik Lagerberg, medlem

Dan Sundqvist, medlem

Jonah Jürgen Bogle, ersättare

Olimpia Cocan, ersättare

Sofia Enros, ersättare

Myndighetschef Johanna Fogelström-Duns verkar som nämndens sekreterare.

Patient- och klientombudsman Britt Danielsson deltar i nämndens möten.

 

Under rubriken bilagor hittar du de senaste årens mötesprotokoll.

Ombudsmannanämnden tillsattes första gången 2017 och arbetet inleddes i augusti 2017. 
Protokoll från perioden 2017-2020 kan begäras ut från info@ombudsman.ax