Ombudsmannanämnden

Ombudsmannanämnden tillsätts av Ålands landskapsregering för en mandatperiod på två år. Ombudsmannanämnden består av personer med särskild sakkunskap vars uppgift är att bistå ombudsmannamyndigheten vad gäller de frågor som faller inom ramen för arbetet för diskrimineringsombudsmannen, barnombudsmannen, klientombudsmannen samt patientombudsmannen. 

Medlemmar 2023-24

Leif Jansson, ordförande

Erika Boman, vice ordförande

Janina Björni, medlem

Björn-Olof Ehrnström, medlem

Sofia Enros, medlem

Henrik Lagerberg, medlem

Ida Eriksson, ersättare

Catalina Nica, ersättare

Linus Åkerholm, ersättare

Myndighetschef Johanna Fogelström-Duns verkar som nämndens sekreterare.

Patient- och klientombudsman Benjamin Sidorov deltar i nämndens möten.

 

Under rubriken bilagor hittar du de senaste årens mötesprotokoll.

Ombudsmannanämnden tillsattes första gången 2017 och arbetet inleddes i augusti 2017. 
Protokoll från perioden 2017-2021 kan begäras ut från info@ombudsman.ax