Styrdokument och lagstiftning

Alla människor i ett demokratiskt samhälle ska ha samma rättigheter. Lika behandling inför lagen och skydd mot diskriminering är grundläggande rättigheter.

Förbud mot diskriminering finns genomgående i konventioner och i andra internationella instrument gällande mänskliga rättigheter.

På Åland förbjuds diskriminering och föreskrivs om främjande åtgärder i tillämpningslag (2022:43) av diskrimineringslagen, samt landskapslag (1987:27) om tillämpning i landskapet Åland av lag om jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Från 1.1.2023 tillämpas inom landskapets behörighet den finländska diskrimineringslagen (FFS 1325/2014), med avvikelser som framgår i lagens 4 §. 

 

Lagar som rör diskriminering:

Länkarna nedan går till Ålex på Ålands landskapsregerings webbplats, där även senare ändringar av lagarna finns med.