Minderåriga patienter

Även som minderårig har du rätt att få din åsikt angående vård och behandling beaktad, med hänsyn tagen till din ålder och utvecklingsnivå. I annat fall ges vård i samråd med vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare.

  • Din utvecklingsnivå ska bedömas av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. 
  • Om det konstateras att du inte kan fatta beslut om vård, ska vård ges i samråd med vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren kan inte förbjuda sådan behandling som en minderårig nödvändigtvis behöver.
  • Som minderårig patient kan du enligt lag förbjuda att uppgifter om vården i fråga ges till vårdnadshavare eller annan laglig företrädare. Detta ska personalen inom hälso- och sjukvår­den informera om. I journalhandlingarna ska noteras att du har fått informationen samt hur du ställer dig till utlämnandet av uppgifter.