Om myndigheten

Ålands ombudsmannamyndighet har som uppgift att främja och trygga jämlikhet och förhindra diskriminering. Barnombudsmannens uppgift är att se till att barnens rättigheter tillgodoses. Myndigheten jobbar också med frågor som gäller rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården.  Även dina rättigheter som konsument bevakas av Ålands ombudsmannamyndighet.

Här hittar du myndighetens publikationer, rapporter, verksamhetsberättelser och utlåtanden. Längre ner på sidan finns kontaktuppgifter till samtlig personal vid Ålands ombudsmannamyndighet. Här finns också information och mötesanteckningar från ombudsmannanämnden, information om högskolepraktik, myndighetens elektroniska anslagstavla, information om behandling av personuppgifter samt tillgänglighetsredogörelse för myndighetens webbplats. 

 

Patientombudsman
Benjamin Sidorov
  1. +358 18 25 267

Telefontid måndag-fredag kl. 9-11.00
 

Klientombudsman
Benjamin Sidorov
  1. +358 18 25 267

Telefontid måndag-fredag kl. 9-11.00
 

Barnombudsman
Johanna Fogelström-Duns
  1. +358 18 25565
Diskrimineringsombudsman
Johanna Fogelström-Duns
  1. +358 18 25565
Myndighetschef
Johanna Fogelström-Duns
  1. +358 18 25565
Konsumentrådgivare
Tuomas Nymark
  1. +358 18 25 589

telefontid: tis-ons-to kl. 9-11

ingen telefonrådgivning tisdag 30 november