Om myndigheten

Ålands ombudsmannamyndighet har som uppgift att främja och trygga jämlikhet och förhindra diskriminering. Barnombudsmannens uppgift är att se till att barnens rättigheter tillgodoses. Myndigheten jobbar också med frågor som gäller rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården.  Även dina rättigheter som konsument bevakas av Ålands ombudsmannamyndighet.

Här hittar du myndighetens publikationer, rapporter, verksamhetsberättelser och utlåtanden. Längre ner på sidan finns kontaktuppgifter till samtlig personal vid Ålands ombudsmannamyndighet. Här finns också information och mötesanteckningar från ombudsmannanämnden, information om högskolepraktik, myndighetens elektroniska anslagstavla, information om behandling av personuppgifter samt tillgänglighetsredogörelse för myndighetens webbplats. 

Skicka säker e-post

Om du vill skicka känslig information per e-post till någon av tjänstemännen på Ålands ombudsmannamyndighet, ska du använda vår krypterade e-post tjänst. Klicka här. 

Patientombudsman
Britt Danielsson
  1. +3581825267

Telefontid måndag-fredag kl. 9:00-11:00

Semester 28.9 - 3.10. Åter tisdag 4 oktober.

För att skicka skyddad e-post klicka här.

 

Klientombudsman
Britt Danielsson
  1. +3581825267

Telefontid måndag-fredag kl. 9:00-11:00

Semester 28.9 - 3.10. Åter tisdag 4 oktober.

För att skicka skyddad e-post klicka här.

Barnombudsman
Johanna Fogelström-Duns
  1. +3581825565
Diskrimineringsombudsman
Johanna Fogelström-Duns
  1. +3581825565
Myndighetschef
Johanna Fogelström-Duns
  1. +3581825565
Konsumentrådgivare
Tuomas Nymark
  1. +3581825589

telefontid: tisdag, onsdag och torsdag kl. 9:00-11:00

För att skicka skyddad e-post klicka här.

Vid brådskande ärende kontakta konsumentrådgivningen i Finland