Vårdplan

  • En vårdplan skall göras upp enligt behov. En plan behöver inte göras upp om det exempelvis är fråga om tillfällig rådgivning eller handledning eller om det annars är uppenbart onödigt att göra upp en plan.
  • Vårdplanen skall göras tillsammans med dig eller, om du inte kan delta, tillsammans med dina anhöriga eller närstående eller din lagliga företrädare.
  • Målet med vårdplanen är att du skall få en mångsidig, planmässig servicehelhet i stället för flera parallella enskilda tjänster.
  • I din vårdplan ska noteras alla dina hälsoproblem och vilken vård som planerats för dig. I vårdplanen antecknas diagnosen, vårdbehovet och målet med vården, arbetsfördelningen, genomförandet av vården, vårdmetoder, uppföljningen, utvärderingen och medicineringen.