Verksamhetsberättelser

Varje år lämnar Ålands ombudsmannamyndighet en verksamhetsberättelse som redogör för innehållet i verksamheten under det gångna året.

Här finns statistik över hur många personer som vänt sig till myndigheten för rådgivning och vilka frågor som har varit aktuella under året.

Myndighetens förvaltningsberättelse med bland annat ekonomisk resultatredovisning publiceras som del av landskapet Ålands årsredovisning. Den publiceras på www.regeringen.ax