Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen ger avgiftsfritt vägledning  och medlingshjälp i tvister.

 

Konsumentrådgivningen:

  • Ger konsumenter och företag råd och information om konsumentens rättigheter och skyldigheter.
  • Hjälper att medla vid tvister mellan konsumenter och företag.
  • Ge råd vid problem i samband med bostads- och fastighetsköp.
     

Konsumentrådgivningen behandlar inte:

  • Tvister i anslutning till handel mellan privatpersoner.
  • Tvister mellan näringsidkare.
  • Tvister mellan bostadsaktiebolag och boende.
  • Värdepappers- och aktieaffärer.
  • Ärenden som gäller statens och kommunens tjänster.

 

Affärer mellan privatpersoner:

Konsumentskyddslagen omfattar inte affärer mellan två privatpersoner, så en köpare kan inte förlita sig på konsumentrådgivningen eller besvära sig till konsumenttvistenämnden. Undantag utgör tvister vid bostadsaffärer och vissa hyrestvister.
 

Om lösning inte hittas i en tvist

Om jämkning i en tvist inte nås, kan ärendet hänskjutas till konsumenttvistenämnden på Åland.

 

Konsumentinformation på nätet

Konkurrens- och konsumentverket i Finland har publicerat information och anvisningar som ger råd i olika frågor. Här kan du själv ta del av information som rör:

 

Nyheter inom Konsumentrådgivning

1.7.2021 - Konsumenträttsliga läget i ärenden som berör kommunalförbundet Mise
Konsumentrådgivningen har under våren mottagit flertalet olika ärenden gällande kommunalförbundet Mise, såsom anmälningar gällande konkurrens, ändringar i avtalsvillkor och otydliga fakturor. Den...
Läs mer om Konsumenträttsliga läget i ärenden som berör kommunalförbundet Mise ›
12.10.2020 - Ny konsumentrådgivare
Ålands ombudsmannamyndighet har utnämnt Tuomas Nymark till ny konsumentrådgivare. Han inleder sin anställning 3 november 2020. Totalt 28 personer visade intresse för tjänsten.   Konsumentrådgivningen...
Läs mer om Ny konsumentrådgivare ›
24.3.2020 - Nytt om coronaviruset och resor
Paketresor Konsumentombudsmannen I Finland har uttalat sig om researrangörernas ansvar. Lagstiftningen kan inte förbigås ens under dessa exeptionella förhållanden. Konsumenterna har rätt att avboka...
Läs mer om Nytt om coronaviruset och resor ›
19.3.2020 - Coronavirus och konsumentens rättigheter
Spridningen av coronaviruset påverkar för närvarande konsumenternas ställning på ett omfattande och oförutsägbart sätt i hela världen, särskilt när det gäller resor och inställda tjänster. När läget...
Läs mer om Coronavirus och konsumentens rättigheter ›
13.1.2020 - nya tider för konsumentrådgivningen
Från och med januari 2020 så är konsumentrådgivningen öppen för telefonrådgivning tisdagar, onsdagar och torsdagar. Telefontid är 9-11, det går även bra att lämna ringbud via epost lena.nordman@...
Läs mer om nya tider för konsumentrådgivningen ›