händer som pekar på en bärbar datorskärm

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen ger avgiftsfritt vägledning  och medlingshjälp i tvister.

Konsumentrådgivningen:

 • Ger konsumenter och företag råd och information om konsumentens rättigheter och skyldigheter.
 • Hjälper att medla vid tvister mellan konsumenter och företag.
 • Ge råd vid problem i samband med bostads- och fastighetsköp.

Konsumentrådgivningen behandlar inte:

 • Tvister i anslutning till handel mellan privatpersoner.
 • Tvister mellan näringsidkare.
 • Tvister mellan bostadsaktiebolag och boende.
 • Värdepappers- och aktieaffärer.
 • Ärenden som gäller statens och kommunens tjänster.

Affärer mellan privatpersoner:

Konsumentskyddslagen omfattar inte affärer mellan två privatpersoner, så en köpare kan inte förlita sig på konsumentrådgivningen eller besvära sig till konsumenttvistenämnden. Undantag utgör tvister vid bostadsaffärer och vissa hyrestvister.

Om lösning inte hittas i en tvist

Om jämkning i en tvist inte nås, kan ärendet hänskjutas till konsumenttvistenämnden på Åland.

Konsumentinformation på nätet

Konkurrens- och konsumentverket i Finland har publicerat information och anvisningar som ger råd i olika frågor. Här kan du själv ta del av information som rör:

länk: Konsument­­ärenden – Konkurrens- och konsumentverket (kkv.fi)

 • marknadsföring och kundrelationer
 • köp, försäljning och avtal
 • betalningar, fakturor och indrivning
 • fel i varan eller tjänsten
 • resande samt information för researrangörer

 

Stan­dar­dav­tals­vill­kor inom olika brancher som konsumentombudsmannen förhandlat fram.

länk: Standardavtalsvillkor – Konkurrens- och konsumentverket (kkv.fi)