Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands ombudsmannamyndighet cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands ombudsmannamyndighet främjar jämställdhet, icke-diskriminering samt barns, patienters, klienters och konsumenters rättigheter.

Händer som håller i pappersmänniskor

Nyheter

person som arbetar vid dator med uppslagna böcker på ett bord

Sök praktikplats 2024

Vill du uppleva Åland och samtidigt utföra praktik med fokus på olika former av rättigheter? Nu har du som studerar vid högskola, yrkeshögskola eller universitet möjlighet att ansöka om praktik vid...
Illustration av pärmar, dokument och våg

Tillsyn av offentlig upphandling

Ålands Ombudsmannamyndighet övertar ansvaret för tillsyn av offentlig upphandling på Åland från och med 1.1.2024. Därmed upphör Upphandlingsinspektionen som en egen myndighet den 31.12.2023. Under en...

Barnkonventionens dag 20 november

För nästan 33 år sedan (år 1991) ratificerade Finland FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) år 1991 och Ålands lagting gav sitt sitt bifall. Att ratificera en konvention innebär...
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 13.9.2022
Händer som håller i pappersmänniskor

Ålands ombudsmannamyndighet

främjar jämställdhet, icke-diskriminering samt barns, patienters, klienters och konsumenters rättigheter.

Pilnedåt som indikerar på att det finns mer innehåll