Högskolepraktik 2023 inriktning utredning eller undersökning

Ålands ombudsmannamyndighet arbetar sedan några år tillbaka med högskolepraktik inriktning utredning eller undersökning.

I slutet på januari eller senast inom februari kommer vi öppna ansökningarna för praktikplats under 2023.  

Under tiden kan du läsa vår allmänna information om praktikplats hos oss. 

 

Vem är vi?

Ålands ombudsmannamyndighet (ÅOM) har till uppgift att främja och trygga jämställdhet, jämlikhet och förhindra diskriminering. Barnombudsmannen bevakar de åländska barnens intressen och ska vara med och påverka beslut kring allt som rör barns och ungdomars liv på Åland. Myndigheten arbetar genom rådgivning för att främja och trygga jämlikhet inom frågor som gäller rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården. Myndigheten bedriver även rådgivning om konsumenters rättigheter.

Förutom rådgivning ska myndigheten bedriva förebyggande informationsarbete, ingå dialog med olika aktörer och intressenter samt ta fram olika underlag och oberoende rapporter med analyser och rekommendationer vad gäller de rättighetsområden som berörs av myndighetens uppdragsområden.

Varför söker vi praktikant?

Som ett led i arbetet med att ta fram kunskapsunderlag och utredningar erbjuder ÅOM möjlighet för studerande att göra högskolepraktik vid myndigheten med inriktning utredning/undersökning.

Temaområdet för arbetet kommer vi överens om med dig. Vi är särskilt intresserade av undersökningar som utifrån ett brukarperspektiv tar reda på vilka erfarenheter och upplevelser som finns runtom i det åländska samhället. Metod kan omfatta enkäter eller intervjuer.  

Exempel på områden för praktikarbete 2022 (obs förra årets lista)

 • Studie på temat äldre i åländsk media (tex hur har äldre framställts i samband med covidpandemin, och/eller vilka nyheter och frågor har varit aktuella under en avgränsad tidsperiod)
 • Studie på temat självbestämmanderätt inom äldreomsorgen på Åland.
 • Studie på temat upplevelser av olikbehandling/ diskriminering specifikt relaterat till hälso- och sjukvård på Åland
 • ... du kan också själv föreslå ett temaområde inom ramen för ombudsmannamyndighetens verksamhet som du vill fokusera på genom en fördjupande undersökning eller utredning  

Exempel från tidigare praktikuppdrag kan du hitta längst ner på sidan.

Vad kan vi erbjuda Dig?

 • Möjligheten att få inblick i ett unikt perspektiv på Åland. Som praktikant får du ta del av diskriminerings- och barnrättsfrågor, frågor vad gäller socialvård, hälso- och sjukvård samt konsumentrådgivning.
 • Möjligheten att som praktikant få inblick i strukturella utmaningar på både makro- och mikronivå på Åland.
 • Möjlighet att arbeta på en liten och sammansvetsad myndighet där man som praktikant får inblick i aktuella frågor myndigheten arbetar med.
 • Eget arbetsrum på vårt moderna kontor.

Under praktikperioden får du som praktikant i uppdrag att göra en utredning/studie och får samtidigt möjligheten att fördjupa dig i ett visst ämne. Den exakta inriktningen och temat för studien kommer du överens om tillsammans med oss på Ombudsmannamyndigheten i samband med ansökan om praktikantplatsen. I slutet av praktikperioden presenterar du din studie för Ombudsmannamyndigheten. Vi har sedan möjlighet att använda och förmedla vidare studien och dess innehåll till allmänheten och beslutsfattare.

När kan jag göra praktik och får jag betalt?  

ÅOM erbjuder en praktikplats på heltid som omfattar upp till 10 veckor. Tidpunkt på året kommer vi överens med dig som blir utvald. 

ÅOM har inte möjlighet att erbjuda lön för praktikplatsen, utan du som praktikant måste söka egen finansiering antingen via ditt universitet eller högskola, eller genom Ams högskolepraktik.

Läs mer om villkoren för detta på AMS.

Detta förväntar vi oss av dig

 • Du är i slutet av dina studier på en Högskola eller ett Universitet
 • Du har grundläggande förståelse för forskningsmetodik
 • Du har ett intresse för samhällsfrågor (rättigheter, icke-diskriminering, jämställdhet, diskrimineringsfrågor, frågor inom social- och hälsovård, maktstrukturer o.s.v.)
 • Du har förmåga att arbeta självständigt enligt ramarna i din forskningsplan och den strukturerade handledning som vi erbjuder på arbetsplatsen.

Hur ansöker jag?

Information om detta kommer i början av 2023

 

Våra tidigare högskolepraktikuppdrag

2022

 • Praktikant Julia Danielsson genomförde en kvalitativ studie om psykiatripatienters upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvård på Åland. (rapporten lanseras i slutet av november 2022) 

2021

 • Praktikant Janika Tyni genomförde en studie om barns rätt till delaktighet vid utredning av barnskyddsbehov samt erfarenheter och förutsättningar bland yrkesverksamma på Åland att förverkliga den rätten i praktiken: Har vi tid för barnens verkliga delaktighet?

2020

 • Första praktikuppdraget var att undersöka åländsk lokalmedia utifrån representation av män, kvinnor, pojkar, flickor och könsminoriteter. Praktikant Minna Hellström  genomförde studien Vem är viktig? som finns publicerad här på vår hemsida.  
 • Det andra praktikuppdraget var att analysera åländska lagförslag och i vilken utsträckning barnkonsekvensbedömningar görs. Praktikant Sara Nordell genomförde studien Finns det barnkonsekvensbedömningar i åländska lagförslag? som finns publicerad här på vår hemsida

2019

 • fokus för praktikuppdraget var barn med funktionsnedsättning/funktionsvariation och deras vårdnadshavares erfarenheter och upplevelser av tillgänglighet och bemötande på Åland. Praktikant var Malin Klingberg som under sommaren 2019 genomförde studien Dags att vakna kanske som finns publicerad här på vår hemsida.  

... sagt om att praktisera vid Ålands ombudsmannamyndighet:

Jag har lärt mig om ett nytt ämnesområde och fått ny kunskap som jag tar med mig i mina studier och kommande yrkesroller. Jag tycker att det varit bra att mina handledare visat mig tillit och gett mig ansvaret att utföra den här studien.

Jag har lärt mig massor om ämnen som jag har haft väldigt ytliga kunskaper om innan; diskriminering, jämställdhet, barns rättigheter osv. Det jag tycker har varit mest värdefullt är att få en insikt i förvaltningen, dels det dagliga arbetet men jag har även fått en mer konkret uppfattning av hur maskineriet fungerar på riktigt. [...] Jag har också uppskattat arbetsplatsen och trivts bra här, det här är en arbetsplats med högt i tak och nära till skratt.

Jag upplever att tack vare handledningen klarade jag bra av mitt uppdrag.

Vem skulle du rekommendera att söka praktikplats hos Ålands ombudsmannamyndighet?

Alla som på något sätt är intresserade av förvaltning och söker efter en bred allmänkunskap. Det här är en praktikplats som är nyttig för vem som helst som i framtiden kommer röra sig i den offentliga sektorn.

Är man intresserad av samhällsfrågor och förvaltning skulle jag rekommendera att man söker praktikplats hos Ålands ombudsmannamyndighet.

Jag skulle rekommendera en samhällsintresserad person som gillar att jobba självständigt att söka. Att kunna grunder i forskningsmetodik underlättar arbetet. Att vara social och utåtriktad är även viktigt då praktiken innehöll många telefonsamtal och möten med människor.

Jag skulle rekommendera att någon som är intresserad av rättighetsfrågor söker högskolepraktik hos Ålands Ombudsmannamyndighet. Du kommer långt med ett genuint intresse och motivation, men det vore önskvärt att dina studier är kopplade till ämnet du forskar inom under din högskolepraktik för att underlätta ditt arbete.