Verksamhetsberättelsen för 2022 publicerad

Ålands ombudsmannamyndighet har under 2022 haft totalt 609 rådgivningsärenden, varav 217 rört patientombudsmannen, 214 konsumentrådgivningen, 125 klientombudsmannen och 52 diskriminerings- och barnombudsmannen. Av de som kontaktat myndigheten utgör kvinnor 53 procent, män 43,5 procent och 3,5 procent övriga. Av alla ärenden har 68 rört barn. 

Totalt sett har rådgivningsärendena minskat jämfört med 2021 då antalet var 709, men de är något fler jämfört med rådgivningsärendena år 2019 (574) och 2020 (593). 

Läs mer i verksamhetsberättelsen för 2022 som publiceras idag 22 mars 2023. I berättelsen finns utförlig information, statistik och kommentarer kopplat till patient- och klientombudsmannen, barn och diskrimineringsombudsmannen samt konsumentrådgivningen under 2022. 

Du kan även ta del av presentationen från vårt frukostseminarium 22 mars med anledning av publiceringen av verksamhetsberättelsen.