Delgivning av beslut: konsumenträttsrådgivare och upphandlingsinspektör

Publicerad 21.12.2023 15:22 | Uppdaterad 21.12.2023 15:28

Ålands ombudsmannamyndighet har fattat beslut om att utnämna Tuomas Nymark till den ombildade tjänsten som konsumenträttsrådgivare och upphandlingsinspektör från 1 januari 2024.

För mer information se bifogat beslut.