Elektronisk anslagstavla

Publicerad 17.8.2022 16:25

Ålands ombudsmannamyndighet har fattat beslut om att tillförordna Britt Danielsson till tjänsten som vikarierande patient- och klientombudsman under perioden 12.9.2022-30.6.2023.