Tillgänglighetsredogörelse för ombudsman.ax

Ålands ombudsmannamyndighet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur www.ombudsman.ax uppfyller landskapslagen (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från vår webbplats i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, lättläst eller ljudinspelning kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du lämna sypunkter via e-post info@ombudsman.ax så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Ålands landskapsregering har ansvaret för tillsyn över landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta regeringens registrator på registrator@regeringen.ax och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan med kriterium, beskrivning och nivå (A eller AA)

  • 1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text A
  • 2.4.7 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus AA
  • 2.4.6 Skriv beskrivande rubriker och etiketter AA
  • 3.1.1 Ange sidans språk i koden A

I oktober 2022 har vi uppdaterat hemsidan och rättat till några av punkterna från tillgänglighetsgranskningen från december 2020:

  • 1.3.2 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla A
  • 1.4.1 Använd inte enbart färg för att förmedla information A
  • 1.4.3 Tillräckliga kontraster AA
  • 1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik AA
  • 2.4.4 Skriv tydliga länkar A

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit 7minds AB göra en oberoende granskning av ombudsman.ax. Granskningen genomfördes i december 2020.

Senaste bedömningen gjordes i december 2020

Redogörelsen uppdaterades i oktober 2022.