Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands ombudsmannamyndighet cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands ombudsmannamyndighet främjar jämställdhet, icke-diskriminering samt barns, patienters, klienters och konsumenters rättigheter.

Händer som håller i pappersmänniskor

Nyheter

två barn sitter på knäna och tilltar på ljuslyktor. copyright Crelle

Barnens ljusfest 20 februari 2022

Mariehamns stad bjuder in till Vinterfesten det blåa Åland. En del av programmet är barnens ljusfest till vilken 26 daghem runtom på Åland deltar och barnen har målat 877 glasljuslyktor som kommer...

Rådde Rådjur – nytt material för barns delaktighet inom barnomsorgen på Åland 

Den nya landskapslagen för barnomsorg och grundskola slår fast att barn ska ges möjlighet att påverka innehållet inom barnomsorgens verksamhet utifrån sin mognadsgrad. Men hur kan man i praktiken...

Gör högskolepraktik hos oss (uppdaterad information)

Nu är det möjligt att ansöka om att göra högskolepraktik vid Ålands ombudsmannamyndighet under 2022. Sista ansökningsdatum är 28 februari 2022. I år söker vi dig som är intresserad av något av...
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 13.9.2022
Händer som håller i pappersmänniskor

Ålands ombudsmannamyndighet

främjar jämställdhet, icke-diskriminering samt barns, patienters, klienters och konsumenters rättigheter.

Pilnedåt som indikerar på att det finns mer innehåll