Ombudsmannamyndighetens team växer

man som står framför husvägg

Vi välkomnar Henrik Jensen till den nya tjänsten som myndighetsjurist vid Ålands ombudsmannamyndighet. 

Det här är en välkommen förstärkning av myndighetens personalresurs som hör samman med att myndigheten övertagit ansvaret för tillsyn av offentlig upphandling på Åland från och med 1 januari 2024. I frågor som rör tillsyn av offentlig upphandling ska myndighetsjuristen samarbeta med myndighetens upphandlingsinspektör. Myndighetsjuristens uppdrag är utöver detta att stöda samtliga tjänstemän inom förvaltningsjuridik och ombudsmannamyndighetens rättsområden. 

Läs mer om tillsyn av offentlig upphandling här.