Var är barnen i landskapsregeringens utkast till demokratistrategi?

tecknade barn bakom en ring

Ombudsmannamyndigheten tackar för möjligheten att inkomma med utlåtande på landskapsregeringens utkast till kommande demokratistrategi.

Strategin är ett välkommet initiativ, men utkastet behöver utvecklas för att inkludera barn och ungdomar. 

Läs vårt utlåtande här.