Verksamhetsberättelsen för 2021 publicerad

Ålands ombudsmannamyndighet har under 2021 haft totalt 717 rådgivningsärenden, varav 252 rört konsumentrådgivningen, 225 patientombudsmannen, 168 klientombudsmannen och 72 diskriminerings- och barnombudsmannen. Av de som kontaktat myndigheten utgör kvinnor 56,4 procent, män 40,7 procent och 2,9 procent är övriga (kön annan, organisationer och myndigheter). Av alla ärenden har 97 rört barn (13,5 procent). Av dessa är 53,6 procent pojkar, 38,2 procent flickor och 6,2 procent övriga (kön annan, okänd eller barn som grupp). Totalt sett är det en ökning med 124 kontakter jämfört med 2020 (593).  

Läs mer i verksamhetsberättelsen för 2021 som publiceras idag 9 mars 2022. I berättelsen finns utförlig information, statistik och kommentarer kopplat till patient- och klientombudsmannen, barn- och diskrimineringsombudsmannen samt konsumentrådgivningen under 2021.

Du kan även ta del av presentationen från vårt frukostseminarium 9 mars med anledning av publiceringen av verksamhetsberättelsen.