Verksamhetsberättelse 2023

Under 2023 har Ålands ombudsmannamyndighet haft 690 kontakter och rådgivningsärenden, vilket är en ökning jämfört med året innan (2022) då antalet var 609.

309 ärenden har rört konsumentrådgivning, 218 patientombudsmannen, 105 klientombudsmannen och 58 diskriminerings- och barnombudsmannen. Av de som kontaktat myndigheten utgör kvinnor 52,3 procent, män 43,1 procent och 4,6 procent är övriga (kön annan, organisationer och myndigheter). Av alla ärenden har 50 rört barn.

I myndighetens verksamhetsberättelsen för 2023 som publiceras idag 13 mars 2024 finns utförlig information, statistik och kommentarer kopplat till myndighetens olika ansvarsområden:

  • rätt till likabehandling och icke-diskriminering
  • barns ställning och rättigheter
  • patienters ställning och rättigheter
  • klienters ställning och rättigheter
  • konsumenters rättigheter