utlåtande aktuella lagförslag: socialvård, äldrelag, klienthandlingar

Ålands ombudsmannamyndighet har idag lämnat remissvar till landskapsregeringen angående följande lagförslag:

  • äldrelag för Åland
  • landskapslag om socialvård
  • lagförslag om klienthandlingar inom socialvården

 

Under rubriken bilagor kan du läsa utlåtandena i sin helhet.