Ungdomar diskuterade ungas psykiska hälsa med ministrar

I måndags (11 maj) höll ungdomarna Alma Ölander, Fia Metsola, Isabelle Slotte, Julia Valkeapää, Oliver Ekholm och Samuel Dreyer ett digitalt möte med landskapsregeringens ministrar Annette Holmberg-Jansson och Annika Hambrudd. Syftet med mötet var att lämna rekommendationer om vad som behövs göras för att förbättra ungas psykiska hälsa på Åland. Medverkade på mötet gjorde även specialsakkunnig Tove Nylund, avdelningsjurist Laura Korpi, barnkonventionsansvarig Jonna Varsa och barnombudsman Johanna Fogelström-Duns.

Inför mötet hade ministrarna fått den svenska versionen av den nordiska barnresolutionen som ungdomarna varit med och tagit fram i ett nordiskt projekt. Resolutionen lyfter fram hur barns rättigheter kan stärkas i Norden för att nå visionen att Norden ska bli den bästa platsen i världen att växa upp i. Mer om det nordiska barnforumet kan du läsa om här. 

Ungdomarna inledde mötet genom att presentera sina rekommendationer. De delade även med sig reflektioner kring hur corona-situationen hittills påverkar barns och ungas psykiska hälsa. Därefter följde diskussion som inleddes med frågan till de vuxna beslutsfattarna:

”Vad kommer ni att göra så att alla barn och unga på Åland mår bra, under och efter corona-situationen? Hur tänker ni involvera barn och unga?”

 

På torsdag 14 maj  hålls en digital pressträff med några av ungdomarna och åländska medier för att berätta mer om rekommendationerna och mötet med ministrarna. 

 

Barnombudsmannen vid Ålands ombudsmannamyndighet och Rädda Barnen på Åland samarbetar för att stötta ungdomarna i påverkansarbetet kopplat till den nordiska resolutionen.