Seminarium likabehandling och icke-diskriminering 4 december 2018

bild på inbjudningsfoto seminarium 4 december 2018

Likabehandling och icke-diskriminering

Rätten att inte bli diskriminerad – vad gäller egentligen på Åland?

Likabehandling och icke-diskriminering är grundläggande förutsättningar i ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle. Diskrimineringslagstiftningen berör alla samhällsområden med undantag av privatliv och religionsutövning. Lagstiftningsbehörigheten på området är delad mellan riket och landskapet. För den enskilde individen kan det vara svårt att veta sina rättigheter, vilken lagstiftning som gäller och vart man kan vända sig för att få råd och information. Myndigheter, arbetsgivare, förmedlare av varor och tjänster och utbildningsanordnare behöver på samma sätt veta sina skyldigheter.

Välkommen på seminarium med Finlands diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä som huvudtalare. I riket finns sedan 2015 en uppdaterad diskrimineringslagstiftning och man arbetar nu mer tydligt med främjande av likabehandling. Kirsi Pimiä delar erfarenheter från diskrimineringsombudsmannens byrå och situationen vad gäller diskrimineringsfrågor i landet. Vi får information om vilken roll arbetarskyddsmyndigheten har, samt hur arbetet på Ålands ombudsmannamyndighet ser ut. Seminariet utgör även en möjlighet att diskutera vilka uppdateringsbehov den åländska diskrimineringslagstiftningen har.

Program 18.30-20.00

- Introduktion en överblick, Johanna Fogelström-Duns, Ålands ombudsmannamyndighet

- Diskrimineringsombudsmannens arbete och erfarenheter, Kirsi Pimiä DO Finland

- Arbetarskyddets uppgifter och roll, Henning Karlsson arbetarskyddsingenjör

- Revideringsbehov av åländska diskrimineringslagstiftningen

  • Reflektioner från Handikappförbundet, Henrik Lagerberg ordf./ Susanne Broman verksamhetsledare
  • Reflektioner från landskapsregeringen, kansliminister Nina Fellman

- Diskussion och frågestund

 

Seminariet riktar sig till beslutsfattare inom politik, förvaltning, arbetsplatser, föreningar och trossamfund, samt intresserad allmänhet.

Seminarium hålls tisdag 4 december 2018 kl. 18.30-20, Alandica kultur och kongress (Auditoriet), Mariehamn

Anmälning via länk, eller e-post: info@ombudsman.ax, senast 30 november.