Presentationer från seminarium om diskriminering

På måndag kväll 31 oktober 2022 höll Ålands ombudsmannamyndighet ett seminarium på Mariehamns stadsbibliotek med rubriken "Rätten att inte bli diskriminerad - vad gäller egentligen på Åland?". 

Medverkade gjorde Finlands diskrimineringsombudsman Kristina Stenman, Specialsakkunnig och chef för diskrimineringsteamet vid DO-byrån i Helsingfors Robin Harms, samt Johanna Fogelström-Duns vid Ålands ombudsmannamyndighet. 

Nu finns presentationerna att ladda ner för dig som är intresserad. 

 

Bakgrund till seminariet:

Likabehandling och icke-diskriminering är grundläggande förutsättningar i ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle. Diskrimineringslagstiftningen berör alla samhällsområden med undantag av privatliv och religionsutövning. Lagstiftningsbehörigheten på området är delad mellan riket och landskapet. För den enskilde individen kan det vara svårt att veta sina rättigheter, vilken lagstiftning som gäller och vart man kan vända sig för att få råd och information. Myndigheter, arbetsgivare, förmedlare av varor och tjänster och utbildningsanordnare behöver på samma sätt veta sina skyldigheter.

På Åland träder landskapslag (2022:43) om tillämpning av rikets diskrimineringslag i kraft 1.1.2023. Den ersätter den nu gällande åländska diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen i Finland (FFS 1325/2014) har varit i kraft sedan 2015. Just nu behandlas en proposition med förslag om ändringar.

Under seminariet 31 oktober 2022 fick vi veta mer om kommande förändringar och ta del av erfarenheter från riket vad gäller arbetet med icke-diskriminering och likabehandling.