Nordisk resolution om barns rättigheter - nu på svenska

nordisk_resolution_barns_rättigheter

I januari 2020 deltog tio åländska ungdomar i nordiskt barnforum i Köpenhamn. Tillsammans med ett 60-tal ungdomar från de nordiska länderna och autonomierna antog ungdomarna en gemensam nordisk resolution om hur barns rättigheter kan stärkas i Norden för att nå visionen att Norden ska bli den bästa platsen i världen att växa upp i.

Resolutionen omfattar många rekommendationer till nordiska beslutsfattare inom familj, skola, fritid och samhälle (beslutsfattare och politiker) vad de borde göra för att säkerställa att:

  • barn känner till sina rättigheter
  • barn och unga är delaktiga på ett meningsfullt sätt i frågor som angår dem
  • barn och unga blir en värderad del av samhället för att råda bot på ensamhet och psykisk ohälsa

 

Resolutionen har nu översatts till svenska och kan laddas ner här.

 

Ålands delaktighet i projektet har möjliggjorts genom ett samarbete mellan Barnombudsmannen vid Ålands ombudsmannamyndighet och Rädda Barnen på Åland.
Samarbetet fortsätter under 2020 för att stötta ungdomarna i påverkansarbetet kopplat till den nordiska resolutionen.