mötesrapport - #metoo och de unga

Den 7.e maj 2018 ordnades ett öppet forum på temat #metoo och de unga. Syftet var att skapa en arena för kunskapsutbyte; att diskutera erfarenheter, behov och idéer; ge möjlighet för deltagarna att knyta kontakter. Resultatet av diskussionerna bidrar till att bredda kunskapen hos deltagarna och arrangörerna för sitt fortsatta arbete med barn och unga vad gäller att främja jämställdhet, motverka stereotypa könsnormer och förebygga sexuellt våld i ord och handling. 

Här kan du läsa en sammanfattande rapport från diskussionerna och föredragen. Forumet samlade 59 deltagare (45 kvinnor och 14 män) från skola/utbildning, elevråd, kommunernas ungdoms- och fritidsverksamhet, föreningar, barnomsorgen, Ålands hälso- och sjukvård, kyrkan, Ålands landskapsregering och övriga myndigheter samt polititker. 

Arrangör: Ålands landskapsregering i samarbete med Ålands ombudsmannamyndighet