Lagstiftning och länkar

Viktiga lagar som rör patientens rättigheter

Lagen om patientens ställning och rättigheter är tillämplig genom LL (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter.

Läs den finländska lagen om patientens ställning och rättigheter (FFS 785/1992) på webbplatsen Finlex
 

Övriga:

Finlands grundlag (731/1999)

LL (2011:114) om hälso- och sjukvård

Lagen om gränsöverskridande vård (1201/2013)

LL (2014:28) om tillämpning på Åland av lagen om gränsöverskridande vård

LL (2007:88) om behandling av personuppgifter

Mentalvårdslagen (1116/1990), som gäller på Åland till vissa delar

Patientskadelagen (585/1986)

 

Viktiga länkar

Datainspektionen

Dataombudsmannens byrå

Ålands handikappförbund r.f.

Institutet för hälsa och välfärd

Suomi.fi - patientens rättigheter