Verksamhetsberättelse 2017

Under 2017 skedde en liten ökning i antalet kontakter till klient- och patientombudsmannen hos Ålands ombudsmannamyndighet, medan antalet kontakter till diskriminerings- och barnombudsmannen har minskat. Även antalet kontakter hos konsumentrådgivningen är färre jämfört med 2016.  Totalt rör det sig om 684 kontakter under året. I verksamhetsberättelsen för Ålands ombudsmannamyndighet som publiceras 28 mars 2018 finns mer information och statistik.

Myndighetens förvaltningsberättelse ingår i landskapets årsredovisning som publiceras på www.regeringen.ax