Välkommen på seminarium 31 oktober kl. 18:00-19:30 - nu med Teams länk

Rätten att inte bli diskriminerad – vad gäller egentligen på Åland?

Välkommen på seminarium och samtal måndag 31 oktober 2022 kl. 18:00-19:30. Mariehamns stadsbibliotek (Strandgatan 29, Mariehamn)

Det går att ansluta digitalt via Teams. Klicka här för att ansluta till mötet.

Likabehandling och icke-diskriminering är grundläggande förutsättningar i ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle. Diskrimineringslagstiftningen berör alla samhällsområden med undantag av privatliv och religionsutövning. Lagstiftningsbehörigheten på området är delad mellan riket och landskapet. För den enskilde individen kan det vara svårt att veta sina rättigheter, vilken lagstiftning som gäller och vart man kan vända sig för att få råd och information. Myndigheter, arbetsgivare, förmedlare av varor och tjänster och utbildningsanordnare behöver på samma sätt veta sina skyldigheter.

På Åland träder landskapslag (2022:43) om tillämpning av rikets diskrimineringslag i kraft 1.1.2023. Den ersätter den nu gällande åländska diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen i Finland (FFS 1325/2014) har varit i kraft sedan 2015. Just nu behandlas en proposition med förslag om ändringar. Välkommen på seminarium och samtal där vi får veta mer om kommande förändringar och ta del av erfarenheter från riket med diskrimineringsombudsman Kristina Stenman som huvudtalare. Seminariet avslutas med ett samtal där du som deltar är välkommen att ställa frågor.

Program 18.00-19.30

  • Ny diskrimineringslag på Åland 1.1.2023 – de största förändringarna. (Johanna Fogelström-Duns, Ålands ombudsmannamyndighet)
  • Diskrimineringsombudsmannens arbete och erfarenheter, samt nyheter som är på kommande i diskrimineringslagen. (Kristina Stenman, Diskrimineringsombudsman Finland)
  • Samtal med diskrimineringsombudsman Kristina Stenman, Robin Harms specialsakkunnig och chef för diskrimineringsteamet i Helsingfors. Möjlighet att ställa frågor.

Seminariet riktar sig till alla intresserade: beslutsfattare inom politik, förvaltning, arbetsplatser, företag, föreningar och trossamfund, samt intresserad allmänhet.

Seminariet är gratis och du behöver inte anmäla dig på förhand. Kom som du är!                                                                                                                                                         

Välkommen!

Vid eventuella frågor, kontakta johanna.fogelstrom@ombudsman.ax  telefon: +3581825565