utlåtande kommunstrukturreform på Åland

Ålands ombudsmannamyndighet har idag lämnat sitt remissvar till landskapsregeringen angående lagförslag om reform av kommunstrukturen på Åland.

Myndigheten understöder att en reform av kommunstrukturen på Åland är önskvärd och nödvändig. Du kan läsa mer i det bifogade utlåtandet.