Ungdomar träffar ministrar för att diskutera ungas psykiska hälsa

I januari deltog tio åländska ungdomar i nordiskt barnforum i Köpenhamn. Tillsammans med ett 60-tal ungdomar från de nordiska länderna och autonomierna antog ungdomarna en gemensam nordisk resolution om hur barns rättigheter kan stärkas i Norden för att nå visionen att Norden ska bli den bästa platsen i världen att växa upp i.

Resolutionen omfattar många rekommendationer till nordiska beslutsfattare inom familj, skola, fritid och samhälle (beslutsfattare och politiker) vad de borde göra för att säkerställa att:

  • barn känner till sina rättigheter
  • barn och unga är delaktiga på ett meningsfullt sätt i frågor som angår dem
  • barn och unga blir en värderad del av samhället för att råda bot på ensamhet och psykisk ohälsa

 

Under Köpenhamnsmötet inleddes arbetet med att ta fram en handlingsplan. En åtgärd de åländska ungdomarna kom överens om var att be om ett möte med ansvariga ministrar vid landskaps-regeringen för att diskutera rekommendationerna. På måndag 16 mars kommer några av ungdomarna att träffa ministrar Annette Holmberg-Jansson och Annika Hambrudd.

Ungdomarna som haft en workshop för att förbereda mötet har kommit överens om att den här gången fokusera på ungas psykiska hälsa och förebyggande insatser. Ungdomarna som träffar ministrarna är: Alma Ölander, Elvira Engblom, Isabelle Slotte, Moalie Fagerlund, Oliver Ekholm och Samuel Dreyer.

"Jag hoppas att ministrarna lyssnar noga och försöker göra det vi ber dem om så att mötet faktiskt leder till något", säger Samuel Dreyer.

Förväntningarna inför mötet bland ungdomarna är att bli lyssnade på, hörda, och att något ska hända. Överlag är det viktigt att fler barn – alla barn – får känna till sina rättigheter, betonar ungdomarna.

Varför är det viktigt att diskutera ungas psykiska hälsa? Jo, dels är ju uppväxten viktig inför framtiden och vi har bara ett liv, men det är också viktigt att vi får stöd så att vi kan må bra här och nu. Hur stödet och främjande åtgärder ska se ut är något som ungdomarna vill diskutera med ministrarna på måndag.

 

Barnombudsmannen vid Ålands ombudsmannamyndighet och Rädda Barnen på Åland samarbetar för att stötta ungdomarna i påverkansarbetet kopplat till den nordiska resolutionen.

För mer information, kontakta:

Johanna Fogelström-Duns, tel. 018-25565 (johanna.fogelstrom@ombudman.ax)

Jonna Varsa, tel. 0457-3448483 (jonna@raddabarnen.ax)