Studiedag om brukarinflytande

Ålands intresseförening för psykisk hälsa Reseda rf., Ålands ombudsmannamyndighet samt Samrådsgruppen inom psykiatrin på Ålands hälso- och sjukvård önskar bjuda in tjänstemän/arbetstagare inom kommunernas socialförvaltning och personal inom Ålands hälso- och sjukvård till en halv studiedag om brukarinflytande.

Studiedagen hålls vid Ålands hälso- och sjukvårds konferenscenter måndagen den 23.09.2019 mellan klockan 12.00 – 16.00. Tillfället är gratis. På programmet står följande:

- Inledningstal av Ålands ombudsmannamyndighets patient- och klientombudsman Benjamin Sidorov
- Min egen berättelse, erfarenhetsexpert Ingis Nystedt
- Brukarinflytandet i Sverige, Carin Aissa Nabseth från RSMH och utbildare inom brukarinflytande
- Brukarinflytande i Finland, erfarenhetsexpert Pia Alarto från KoKoa och A- klinikstiftelsen
- Diskussion

För närmare info kontakt ordförande för Reseda Henrik Lagerberg tel. 0400-478884 eller henrik.lagerberg@aland.net
 

Ingen föranmälan behövs!