Studie tillgänglighet och bemötande på Åland

Under sommaren (24 juni –14 juli) 2019 utförs en studie för att samla in upplevelser av tillgänglighet och bemötande på Åland.

Målgrupp

Funktionsnedsättning definieras enligt FN:s konvention om rättigheter bland personer med funktionsnedsättning ”Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.”

Studien görs på uppdrag av Åland ombudsmannamyndighet, materialet kommer användas i myndighetens informations- och påverkansarbete gentemot allmänhet och beslutsfattare.  

 

Kontaktperson: Malin Klingberg, Högskolepraktikant på Ålands ombudsmannamyndighet

malin.klingberg@ombudsman.ax      tel. 018-25577