Seminarium om tillit, delaktighet och upplevelsen av att blomstra.

Inom ramen för utvecklings och hållbarhetsarbetet på Åland, där Ålands ombudsmannamyndighet är medaktör (nätverket bärkraft), ordnas ett seminarium den 14 februari kl. 13:00-16:00. 

Vid seminariet kommer resultaten från ÅSUBs "Tillitsstudie för Åland 2022" att presenteras och analyseras. 

Läs mer och anmäl dig här