Seminarium och rapportsläpp 12.10.2021

 

Välkommen på seminarium tisdag 12 oktober 2021 kl. 13-14.30. Stadsbiblioteket (Mariehamn)

På uppdrag av Ålands ombudsmannamyndighet har högskolepraktikant Janika Tyni under sommaren genomfört en studie på temat Barns rätt till delaktighet vid utredning av barnskyddsbehov och erfarenheter och förutsättningar bland yrkesverksamma på Åland att förverkliga den rätten i praktiken.

Vi bjuder in till det här seminariet för att presentera och diskutera rapporten, våra rekommendationer samt för att möjliggöra en arena för dialog på temat.

Program:

  • Presentation av studien: Janika Tyni
  • Samtal med inbjudna gäster under ledning av patient- och klientombudsman Benjamin Sidorov.  Medverkar gör områdeschef (tidigt stöd för barn och familj) Susann Peltonen och områdeschef (barnskydd) Paulina Eklund från KST, Janina Björni verksamhetsansvarig socialt utsatta barn för Rädda Barnen på Åland samt Katrin Sjögren, viceordförande i KST:s förbundsstyrelse. 
  • Diskussion

 

För att underlätta arrangemanget ser vi gärna att du anmäler dig på förhand via länk eller per e-post info@ombudsman.ax. (Men det går bra att komma oanmäld)

Vi kommer även direktsända seminariet på myndighetens Facebooksida (det går även att se på seminariet i efterhand på vår YouTube).

Rapporten publiceras den 12 oktober 2021 och finns då att ladda ner från www.ombudsman.ax 

 

Seminariet är öppet för alla intresserade. Välkommen!