Rådde Rådjur – nytt material för barns delaktighet inom barnomsorgen på Åland 

Den nya landskapslagen för barnomsorg och grundskola slår fast att barn ska ges möjlighet att påverka innehållet inom barnomsorgens verksamhet utifrån sin mognadsgrad. Men hur kan man i praktiken möjliggöra barns delaktighet i processer som att ta fram en ny läroplan? Ålands landskapsregering har i samarbete med Barnombudsmannen vid Ålands ombudsmannamyndighet och Rädda Barnen tagit fram ett unikt skräddarsytt material för att möjliggöra detta.   

Materialet med Rådde Rådjur är ett verktyg som har utvecklats specifikt för Åland för att säkerställa att barn i barnomsorg har möjlighet att uttrycka sina åsikter i processen med att ta fram den nya läroplanen för barnomsorg.  

Materialet har tryckts upp för alla barn inom barnomsorgen. Det finns ett häfte för personalen ” Material för personalen”, ett häfte för barn inom daghem ” Häftet om mitt bästa dagis” samt ett för barn inom fritidshem ” Häftet om mitt bästa fritids”.  

Mer information fås från Emilia Walk-Johansson som arbetar som specialsakkunnig inom barnomsorg för Ålands landskapsregering.

Materialet i sin helhet finns på www.utbildning.ax