Ny studie: Har vi tid för barnens verkliga delaktighet?

Ålands ombudsmannamyndighet publicerar idag (12.10.2021) en studie som Janika Tyni har genomfört inom ramen för högskolepraktik. 

Studien undersöker barns rätt till delaktighet vid utredning av barnskyddsbehov. Detta görs genom att besvara två frågeställningar: Vad säger barnkonventionen, funktionsrättskonventionen samt gällande lagstiftning om barns rätt till delaktighet i samband med utredning av barnskyddsbehov? och Vilka erfarenheter har yrkesverksamma inom socialvården av barns delaktighet i samband med utredning av barnskyddsbehov på Åland?

Den första frågeställningen besvaras genom en övergripande redogörelse över artiklar i barnkonventionen och funktionsrättskonventionen. Likaså redogör studien för en del relevanta paragrafer i socialvårdslagen, barnskyddslagen och klientlagen. Den andra frågeställningen besvaras av yrkesverksamma i en enkätundersökning. Enkäten samlar erfarenheter av 16 respondenter som arbetar eller har arbetat med utredning av barnskyddsbehov. Svaren på enkäten sammanställs och analyseras i studien.

 

Ladda ner studien här: Har vi tid för barnens verkliga delaktighet? Studie om barns rätt till delaktighet vid utredning av barnskyddsbehov samt erfarenheter och förutsättningar bland yrkesverksamma på Åland att förverkliga den rätten i praktiken.